Oczywiście takie zajęcia muszą być prowadzone

Obsługa bhpZatrudniając pracowników, każdy pracodawca zobowiązany jest wypełnić szereg obowiązków.
Jednym z najważniejszych jest wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę merytoryczną o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu zatrudnienia.
Niestety spoglądając na życiową praktykę, bardzo często można zauważyć, że szeroko rozumiane kwestie bhp są przez wielu nieco lekceważone. O tym jak ogromny jest to błąd przekonać można siObsługa bhp .

Widok do druku:

Obsługa bhp