Pulsar BHP

Usługa outsourcingu z zakresu PPOŻ

Pulsar BHP Outsourcing z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest często oferowaną usługą przez firmy zajmujące się także ogólnymi zasadami BHP.
Nie powinno to dziwić, ponieważ zarówno ochrona przeciwpożarowa, jak i bezpieczeństwo i higiena pracy mają na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Sama usługa outsourcing.

Widok do druku:

Pulsar BHP