Pojęcie fotowoltaiki

fotowoltaika montaż poznańPojęcie fotowoltaika oznacza po prostu osobną dziedzinę nauki i techniki, która zajmuje się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną.
Ujmując to nieco inaczej, fotowoltaika oznacza wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego za pomocą zjawiska fotowoltaicznego. Fotowoltaika jest więc wykorzystywana w gałęzi przemysłu zwanej energetyką słonecznfotowoltaika montaż poznań .