Ergonomia a bezpieczeństwo i higiena pracy

Outsourcing bhpErgonomia jest dziedziną naukową, która zajmuje się przystosowaniem narzędzi, maszyn oraz warunków środowiska i pracy do możliwości człowieka.

BHP z kolei stanowi zbiór reguł i przepisów, które dotyczą bezpiecznego oraz higienicznego wykonywania pracy.

Zależność występująca między ergonomią, a BHP jest taka, że zasady związane z bezpieczeństwem pracy korzystają z odkryć naukowych poczynionych w ramach ergonomii.

Bezpieczeństwo i higOutsourcing bhp .

Widok do druku:

Outsourcing bhp